มรภ.กาญจนบุรี ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

10 ส.ค. 2564


           วันที่ 10 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดย ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีและดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้านำน้ำดื่มจำนวน200แพค แอลกอฮอล์100ขวดและหน้ากาก Face shield 1200ชิ้น โดยแบ่งให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์ OTOPอบจ.กาญจนบุรี น้ำดื่ม100แพค แอลกอฮอล์50ขวด หน้ากาก Face shield400ชิ้น โดยมีนาย รามิล  พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ 
 และได้เดินทางต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบน้ำดื่ม100แพค แอลกอฮอล์50ขวด หน้ากาก Face shield400ชิ้น มีนาง อนงค์ลักษณ์  พัฒนกิจเรือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ 


และท้ายสุดได้เดินทางไปต่อที่ ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดกาญจนบุรี มอบหน้ากาก Face shield400ชิ้น ซึ่งมีนายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบ อีกทั้งยังได้ร่วมมอบชุด PPEให้กับทางโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมีนพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เป็นผู้รับมอบ  มรภ.กาญจนบุรี ปันน้ำใจสู้ภัยโควิดในครั้งนี้จัดเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเราพร้อมที่จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันกีรติ ก้อนทองคำ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน