วอนขอความเห็นใจผู้มีรายได้สูงหันมาช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชน

10 ส.ค. 2564


นายอาทิตย์ มติธรรม ปราชญ์เกษตรดีเด่น เจ้าของสวนสละอาทิตย์ เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองปริง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ เกษตรกรและชาวชุมชน เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว สินค้าชุมชนจำหน่ายได้น้อย โดยเฉพาะช่วงนี้ผลไม้ออกผลผลิตมาก แต่ช่องทางตลาดน้อยลง จึงต้องปรับตัว งดการลงทุนเพิ่มในส่วนที่ไม่จำเป็น เร่งจำหน่ายสินค้าที่มีอยู่ออกายให้ได้มากที่สุดและรักษาคุณภาพ และภาครัฐช่วยแก้ปัญหาด้าน การขนส่งสินค้าเพราะบริษัทขนส่งบางบริษัทไม่รับส่ง สินค้าชุมชนประเภท สด หรือแปรรูป จากผลไม้ และอยากเรียกร้องให้บุคคลที่มีกำลังซื้อในประเทศไทย ประมาณ 4-5 ล้านคนช่วยกันซื้อสินค้าชุมชนแค่คนละ 100 บาทก็จะมีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท
ด้านนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี โซนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวการการช่วยเหลือชาวชุมชน จากการระบาดของ โควิด-19  พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าโควิด 19 ในรอบนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 64  มีระยะเวลาค่อนข้างยาวและมีแนวโน้มว่ามีโอกาสขยายวงกว้างขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีและเกษตรกรชาวชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีคนเข้าพื้นที่ตามมาตรการ ป้องกันชุมชน ทำให้การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเช่นเงาะทุเรียน สินค้าโอทอป ขายได้น้อยลง


ด้านนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี โซนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวการการช่วยเหลือชาวชุมชน จากการระบาดของ โควิด-19 พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่าโควิด 19 ในรอบนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 64  มีระยะเวลาค่อนข้างยาวและมีแนวโน้มว่ามีโอกาสขยายวงกว้างขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีและเกษตรกรชาวชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีคนเข้าพื้นที่ตามมาตรการ ป้องกันชุมชน ทำให้การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเช่นเงาะทุเรียน สินค้าโอทอป ขายได้น้อยลง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน