ดนตรีสานพลังใจสู้ภัยโควิด สนันสนุนโรงพยาบาลสนาม

9 ส.ค. 2564


วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 4  ร่วมกับศูนย์ควบคุมปัจจัยเสึ่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน (สคล.ใต้บน) ศูนย์การเรียนรู้งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่าย
ในการจัดกิจกรรมดนตรีสานพลังใจสู้ภัยโควิด โดยมี พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานโครงการดนตรีสานพลังใจสู้ภัยโควิด ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4 กองทัพภาคที่4 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม ออกแบบแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เหมาะสมและปลอดภัยภายใต้มาตราการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 


พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลสนามภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่มเน้น สร้างขวัญ กำลังใจ และร่วมสร้างกระบวนการเรียนในการรักษาตัวให้หายจากอาการป่วยโควิด -19ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม ได้ผ่อนคลายความกังวลและให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดี โดยใช้ศาสตร์แห่งศิลปะการดนตรีมาประยุกต์เป็นดนตรีบำบัด เพิ่มพลังบวก

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ / นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน