นครพนม ฉีดไฟเซอร์บูธโดสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด

8 ส.ค. 2564


นครพนม ฉีดไฟเซอร์บูธโดสให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณหอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จัดให้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยบรรยากาศในวันนี้ยังคงเติมไปด้วยความตื่นเต้นของผู้ที่มาฉีดวัคซีน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างใกล้ชิด

 
ซึ่งทุกคนต่างก็ขอบคุณรัฐบาลและทางหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ มีการปรับหลักเกณฑ์การให้วัคซีนไฟเซอร์ใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดโดยตรงทุกกลุ่ม รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต รพ.สนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิดอื่น ๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานต้นสังกัด  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงติดเชื้อในระดับท้องถิ่นตำบล กลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเก็บศพ กู้ภัย สัปเหร่อ และจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้ฉีดในวันนี้


นางจงกล ธมิกานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าในวันนี้บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์บูธโดส จำนวนทั้งสิ้น 24,240 โดส โดยจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 3,120 โดส เพื่อกระจายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดทั้ง 12 อำเภอในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย โดยที่หอประชุมยงใจยุทธแห่งนี้ นอกจากจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 852 คนแล้ว ก็ยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป กลุ่ม A หรือกลุ่มที่เป็นประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปและ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 200 คน ฉีดให้กับกลุ่ม B หรือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการลงทะเบียนหมอพร้อมของนครพนมและมีการนัดหมายล่วงหน้าอีก 200 คน ซึ่งทั้งหมดในวันนี้จะมีการฉีดวัคซีนที่จุดให้บริการนี้ทั้งสิ้น 1,250 คน

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง