อช.ไทรโยค ปักป้ายไล่แพพักหรูชื่อดัง พ้นพื้นที่อนุรักษ์ใน30วัน

6 ส.ค. 2564


เมื่อเวลา 11.00น.วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ดำเนินการปราบปราม นายทุนบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์อย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายจิรายุ พูลทวี ผู้ช่วยหัวหน้า อุทยานแห่งชาติไทรโยค และกำลังเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติไทรโยค จำนวน 20 นาย ได้เดินทางไปปิดประกาศคำสั่ง ให้นายวสันต์ (ขอสงวนนามสกุล) เจ้าของแพพักหรูชื่อดัง ระดับ5ดาว มูลค่ากว่า 20 ล้าน ในบริเวณริมแม่น้ำแควน้อย บ้านไทรโยคใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้ทำการเคลื่อนย้ายแพทุกหลัง ออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ภายใน 30 วัน นับแต่วันติดป้ายประกาศคำสั่งนี้

ให้ออกจากพื้นที่ใน30วันสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ทำการตรวจยึดแพดังกล่าว และดำเนินคดี นายวสันต์ เจ้าของแพข้อหา "ก่อสร้าง และยึดถือครอบครอง ที่ดิน และแม่น้ำ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยมิได้รับอนุญาต" ต่อมา อัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีคำสั่งไม่ฟ้องนายวสันต์ เพราะขาดเจตนาการกระทำผิด จากนั้นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาให้นายวสันต์ เคลื่อนย้ายแพดังกล่าว ออกไปให้พ้นจากแม่น้ำแควน้อย ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ไม่อุทธรณ์ ต่อศาลปกครองสูงสุด  คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษา และศาลปกครองกลาง ได้มีหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดในคดีนี้ด้วย

นายนิพนธ์ฯ เผยต่อว่า ถึงแม้ในคดีนี้อัยการจังหวัดกาญจนบุรี จะมีคำสั่งไม่ฟ้องนายวสันต์ฯ เพราะขาดเจตนากระทำผิดก็ตาม แต่แพดังกล่าวก็ยังอยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค  ประกอบกับศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา ให้นายวสันต์ เคลื่อนย้ายแพออกไป ให้พ้นแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค นายสมเจตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จึงมีอำนาจในการประกาศคำสั่ง ให้นายวสันต์ฯ เคลื่อนย้ายแพทั้งหมดทุกหลังไปให้พ้นจากแม่น้ำแควน้อย ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้ และหากนายวสันต์ยังดื้อดึง ไม่ทำการเคลื่อนย้ายแพดังกล่าว ภายใน 30 วันแล้ว นายสมเจตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค จะเข้าเคลื่อนย้าย แพดังกล่าวด้วยตนเอง และนายวสันต์ฯจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเคลื่อนย้ายแพ ให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน  5 แสนบาทอีกด้วย


นายนิพนธ์ฯยังเผยอีกว่า นายวสันต์ฯ คงจะเคลื่อนย้ายแพทั้งหมดด้วยตนเอง เพราะหากยังดื้อดึงไม่เคลื่อนย้าย เมื่อครบกำหนดในเวลาตามประกาศ อาจจะมีความผิด ตามพรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ฉบับใหม่ ตามมาตรา 35 (1) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า หากมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ที่สั่งให้บุคคลออกจากอุทยานแห่งชาติ หรือให้งดเว้นการกระทำใดๆ หรือให้เคลื่อนย้ายสิ่งของ ออกจากอุทยานแห่งชาติ หากไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้ว ยังต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และบุคคลนั้น ยังต้องระวางโทษ ถูกปรับรายวันอีกวันละ10,000 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งอาจมีความผิด ตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2542 มาตรา 3 (15) เป็นความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งจะต้องถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ยึดทรัพย์สิน ต่อไปด้วย

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน