ปกส.เดินหน้าฉีดวัคซีนไขว้ SV+AZ ให้แก่แรงงานในสมุทรสาคร

4 ส.ค. 2564


 เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.ของวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ของประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ณ อาคารหอประชุมนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และผู้แทนภาคเอกชนให้การต้อนรับ พร้อมกับนำเยี่ยมชมวิธีการและขั้นตอนการเข้ารับการฉีดซีนของแรงงานในระบบประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการพูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรสาครที่มาทำการฉีดวัคซีนให้แก่แรงงานจากสถานประกอบการต่างๆ
 นางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับแรงงานในระบบประกันสังคมของจังหวัดสมุทรสาครนี้ เป็นการฉีดวัคซีนในรูปแบบของการฉีดวัคซีนไขว้หรือวัคซีนผสม โดยเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค ส่วนเข็มที่สองเป็นแอสตราเซเนกา มีผู้ประกันตนในกลุ่มเป้าหมายกว่า 400,000 คน แต่เบื้องต้นตามแผนการฉีดวัคซีนระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 นี้ จะทำการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่แรงงาน จำนวน 27,000 ราย ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับมา แบ่งเป็นฉีดให้กับแรงงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 20,000 ราย และ แรงงานที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม สาขากระทุ่มแบนอีก 7,000 ราย ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครไปแล้วทั้งหมด 14,500 ราย ส่วนที่เหลือจะฉีดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้


 นางพรสวรรค์ แสนใจยา ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการจัดสรรวัคซีนฉีดให้กับแรงงานนั้น จะเป็นไปตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ใน E – Service ส่วนผู้ที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนก็ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรมาตามความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนในระยะต่อไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่จะได้รับมานั่นเอง

นายชูชาต แดพยนต์ / นายกิตติศักดิ์ นาคสมพงษ์

ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก สมุทรสาคร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน