เกษตรกรชาวสวนเงาะโรงเรียน บ้านนาสาร วอนรัฐช่วยเหลือพยุงราคา

2 ส.ค. 2564


เกษตรกรชาวสวนเงาะโรงเรียนบ้านนาสารไดรับผลกระทบหนักหลังราคาเงาะตกต่ำ ในขณะที่ผลผลิตออกมากกว่าทุกปีที่ ผ่านมา เกษตรกรไม่สามารถที่จะระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลกระทบหนักทั้งด้านขนส่ง ด้านราคา ด้านพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือเกษตรกรกิโลกรัมละ 3 บาทในจุดรับซื้อ
นายธีระพล นามนวล เกษตรกรชาวสวนเงาะ อายุ 62 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันราคาเงาะตกต่ำลงทุกวัน ในขณะต้นทุนอยู่ที่ 10 บาท รวมค่ายา ค่าปุ๋ย ขายเงาะได้ กก.ละ 8 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายจิปาถะ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะไม่คุ้มต้นทุนการผลิต และคาดว่าเมื่อเงาะออกพร้อมกันจะทำให้ราคายิ่งตกลงมากกว่าเดิม จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยหาตลาด และพยุงราคาให้ได้อยู่ที่ กก.ละไม่ต่ำกว่า 20 บาทก็ยังจะพออยู่ได้ แต่ปีนี้ผลผลิตมากว่าปีที่แล้ว และราคาลงทุกวันก็คิดว่าถ้ายังไม่หยุดต้องขาดทุนแน่นอน


นายมานะ สุบรรณ  ประธานสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรชาวสวนเงาะโรงเรียนบ้านนาสาร กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาเงาะโรงเรียนตกต่ำต่อเนื่องเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ 20 บาท ในขณะที่เงาะเกรด เอ อยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 25 บาท อีกทั้งเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะหาตลาดมารองรับผลผลิตได้

เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการขนส่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้แรงงานไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณที่มาก(ล้นตลาด)เพราะมีผลผลิตออกพร้อมกันทุกจังหวัด และการขนส่งของสินค้าเกษตรประสบปัญหาเรื่องการตรวจสอบของด่านทำให้บางครั้งสินค้าเดินทางช้ากว่ากำหนด ตลอดจนการบริหารจัดการภายในสวนเงาะไม่ได้เป็นไปตามารฐานทำให้เงาะไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ โดยเฉพาะการจัดการสวนเงาะ

 อย่างไรก็ตามแนวทางแก้ไขปัญหาวางไว้ 2 แนวทาง แนวทางแรกเกษตรกรเองต้องมีการจัดการทางด้านคุณภาพของสินค้าให้ดี วางแผนการเก็บเกี่ยวตามความต้องการของท้องตลาดถ้าเป็นไปได้ รัฐจัดงบประมาณประกันส่วนหนึ่งผ่าน สกต.มาไว้เลยทั้งหมด สหกรณ์ฯก็สามารถเข้าไปช่วยเขาช้อนซื้อตามราคาที่เขาอยู่ได้ทันที แล้วสหกรณ์ก็นำไปจัดจำหน่ายตลาดทั่วประเทศ ส่วนราคาที่ขาดหายไปจากวิกฤตรัฐก็ชดเชยผ่านสหกรณ์ฯ เบื้องต้นเขาต้องได้คุ้มทุนก่อน เขาถึงจะอยู่ได้  

เบื้องต้นทางพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ดำเนินการกระจายเงาะ จำนวน 67 ตัน จากเป้าหมาย 1000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเงาะกิโลกรัมละ 3 บาทซึ่งเป็นค่าบริหารจัดการ โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ / จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน