พนักงานโรงงานผลิตยางรถยนต์รวมตัวประท้วงให้โรงงานหยุดกิจการเนื่องจากมีพนักงานติดไวรัสโควิด19แต่ต้องทำงาน

1 ส.ค. 2564


พนักงานโรงงานผลิตยางรถยนต์รวมตัวประท้วงให้โรงงานหยุดกิจการเนื่องจากมีพนักงานติดไวรัสโควิด19แต่ต้องทำงานทั้งนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังงหวัดระยอง
ได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงพนักงานโรงงานบริษัทหวาอี้กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่หมู่2ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองและวันที่24กรกฎาคมผลการตรวจพบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด19จำนวน1คนต่อมาวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาผลการตรวจพบว่าพนักงานโรงงานวึ่งทำงานในแผนกเดียวกันติดเชื้ออีก36คนส่งผลให้พนักงานของบริษัทเป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องถูกกักตัวตามมาตรการของกระทรงสาธารณสุขและจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะต้องปิดดำเนินงานและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและผู้ประกอบการ
นายอนันต์นาคมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงอนุญาตให้บริษัทหวาอี้กรุ๊ป
ประเทศไทยจำกัดดำเนินกิจการต่อไปได้ดดยไม่ต้องปิดโรงงานแต่ทั้งนี้ให้ทางบริษัทดำเนินการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด19ในรูปแบบBUBBLE&SEALเป็นระยะเวลา28วันโดยปิดการเข้าออกบริษัทและจัดสถานที่พักอาศัยให้กับพนักงานในพื้นที่ควบคุมมิให้สัมผัสกับชุมชนจัดระบบขนส่งให้พนักงานจากที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมโดยมิให้สัมผัสกับชุมชนและดูแลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ควบคุมพร้อมกับประสาน
การควบคุมดูแลสุขภาพของพนักงานกับสาธารณสุขอำเภอเมืองระยองและหากพนักงานคนใดไม่สามารถดำเนินการกับบริษัทในรูปแบบBUBBLE&SEALกับบริษัทได้ให้พนักงานคนดังกล่าวกักตัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพร้อมกับส่งรายชื่อพนักงานให้ฝ่ายปกครองควบคุมกำกับการกักตัวต่อไป


และจากมาตรการดังกล่าวทำให้พนักงานกว่า50คนเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องทำงานใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19พากันออกมาเรียกร้องให้บริษัทหยุดกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด19เพิ่มขึ้นอีกส่วนมาตรการกักตัวและทำงานอยู่ในโรงงานเป็นเวลา28วันพนักงานไม่สะดวกที่จะพักอยู่ภายในโรงงานได้เนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลขณะที่ผู้บริหารโรงงานปฏิเสธรับข้อเรียกร้องของพนักงานที่ชุมนุมประท้วงทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้และพนักงานบางคนได้ลาออกไปก่อนหน้านี้นายวิเชียรโชติกำจร(สวมหมวกกันน๊อค)เปิดเผยว่าพนักงานไม่สามารถมากักตัวอยู่ในโรงงานได้แต่อยากกักตัวอยู่ที่บ้านมากกว่าและอยากให้โรงงานจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพพนักงานทุกคนอีกครั้งหากใครติดเชื้อก้ให้กักตัวอยู่บ้านส่วนใครที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด19ให้ทำงานต่อไปนายจิรายุยุทธเกิด(เสื้อยึดสีดำ)เปิดเผยว่าตนเองเป็นผู้เสี่ยงทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและต้องการไปตรวจแต่ทางบริษัทไม่ให้ไปตรวจแต่หากไม่มาทำงานก็ถูกให้ออกจากงานตนจึงมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม


ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าว จ,ระยอง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง