สมุทรสาคร จัดโครงการหน่วยต้านโควิดสัญจร

31 ก.ค. 2564


เมื่อเวลาประมาณ08.30น.ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตกขาม เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมอบต.โคกขาม อละฝ่ายปกครองตำบลโคกขาม ได้ร่วมกันลงพื้นที่ทำการตรวจค้นหา รักษา ป้องกัน
พื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการหน่วยต้านโควิด สัญจร ที่วัดโสภณาราม ( วัดบ้านขอม)  ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาครโดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก สำหรับการออกหน่วยต้านโควิดสัญจรในครั้งนี้ ได้มีการตรวจ รักษา ป้องกัน แบบครบวงจร ซึ่งมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ( ATk) การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ และการฉีดวัคซีนโควิด19


ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในตำบลโคกขาม นอกจากนี้ก็มีการบริการเชิงรุกในกลุ่มเปราะบาง ทั่วทุกตำบล เฉพาะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป และกลุ่ม7 โรคเรื้อรังอาทิโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนน้ำหนัก100 กิโลขึ้นไป โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และโรคทางเดินหายใจเรื้อรังอีกด้วย../

นายชูชาต แดพยนต์ / นายกิตติศักดิ์ นาคสมพงษ์ 

ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก สมุทรสาคร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน