เปิดภาพเสือโคร่งผืนป่าเมืองกาญจน์ ประชากรเพิ่มมากขึ้น (คลิป)

31 ก.ค. 2564


วันที่ 31 ก.ค.2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 ก.ค.ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก สำนักบริหารอนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ องค์การแพนเทอรา (Panthere) ประเทศไทย และสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน(ZSL) ประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาต เข้าร่วมทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ ในการติดตามสัตว์ตระกูลแมวป่า ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ ของผืนป่าตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งมีรวม 6 อุทยานแห่งชาติ 1เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

โดยองค์การPanthere และสมาคม ZSL ได้ส่งรายงานผลการติดตั้งกล้องดักถ่าย ภาพอัตโนมัติในการสำรวจเสือโคร่งในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างเดือน ต.ค 2563 ถึงเดือน มี.ค 2564  ผลการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ  สามารถถ่ายภาพสัตว์ผู้ล่าในวงศ์เสือ และแมว 5 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว รวมทั้งภาพสัตว์ป่าสงวนจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สมเสร็จ เลียงผา และเก้งหม้อ ภาพสัตว์ป่าคุ้มครองได้ 38 ชนิด  อาทิ ช้างป่า วัวแดง หมาใน ชะมดแผงสันหางดำ ฯลฯเป็นต้น

นายนิพนธ์ ฯเผยต่อว่า จากผลการวิจัยขององค์การPanthera และสมาคม ZSL และผลของการติดตั้ง กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ เพื่อสำรวจเสือโคร่ง ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี พบเสือโคร่ง และสัตว์ป่าหายากเพิ่มขึ้น บ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ ของธรรมชาติ และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าทางทิศใต้ ของผืนป่าตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นอย่างดี
นายนิพนธ์ฯ ยังเผยต่อไปว่า การที่เสือโคร่งและสัตว์ป่าหายาก เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากเจ้าหน้าที่ ทำการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart Patrol ทั้งป้องกัน และปราบปราม อย่างเข้มข้น ของเจ้าหน้าที่ฯ ไม่เว้นวันหยุด  จับจริง ติดคุกจริง รวมทั้งโทษของการล่าสัตว์ป่า ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มีอัตราโทษสูงมาก โดยจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี ปรับสูงสุดถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ฯเข้าไปสร้างความเข้าใจความร่วมมือ กับชุมชนในพื้นที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในทุกมิติ ทุกด้าน  ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตาม นโยบายทส.ยกกำลัง 2 + 4 ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช


วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน