มหาชัยยังไม่ล็อกดาวน์ เน้นรง.อุตสาหกรรมต้องทำที่กักตัว ตรวจพบไม่มีสั่งปิดทันที

30 ก.ค. 2564


วันนี้(30 ก.ค.2564)เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาครเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร(คกก.) ในการประชุมฯได้มีการหารือ ติดตาม และติดตามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสถานที่กักตัว ศูนย์พักคอยคนสาคร CI(Community Isolation), รพ.สนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร และ FAI(Accommodation Isolation)รพ.สนามในสถานประกอบการที่ผู้ว่าฯสั่งการให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป หรือใช้กำลังเครื่องจักร 50 แรงม้าขึ้นไปจะต้องจัดพื้นที่รองรับการกักตัวผู้ติดเชื้อของคนงานใหม่มีเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งได้ขีดเส้นตายให้ถึง 30 กรกฏาคม 2564 นี้
ในที่ประชุมฯได้รายงานความคืบหน้าตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มีสถานประกอบการต่างๆได้แจ้งถึงการจัดทำ FAI แล้ว 674 แห่งมีเตียงโดยรวมประมาณ 16,445 เตียง มีสถานประกอบการหลายแห่งใช้วิธีรวมตัวกันแล้วจัดตั้ง FAI ขนาดใหญ่เป็นที่เดียวเพื่อสะดวกในการวางมาตราการด้านสาธารณสุขทั้งเรื่องของระบบการให้บริการทางการแพทย์เพื่อลดจำนวนบุคลกรทางการแพทย์ที่ต้องมาดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และการกำจัดขยะติดเชื้อ ส่วนสถานประกอบการที่อ้างว่าไม่มีสถานที่จัดทำ FAI สถานที่จัดทำไม่พร้อม ไม่ให้ความร่วมมือ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯตรวจพบจะพิจารณาสั่งปิดโรงงานฯตามมาตราการต่อไป

            นอกจากนี้ในที่ประชุมฯยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และการปรับมาตราการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาคร หรือรพ.สนามในชุมชน CI (Community Isolation) การดูแลกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านเพื่อรักษาตนเองตามมาตราการ HI (Home Isolation) ในที่ประชุมฯเห็นว่า ผู้ที่จะเข้าสู่ศูนย์ CI จะต้องผ่านการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) มีเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.เป็นผู้ตรวจให้เท่านั้น ส่วนที่ประชาชนซื้อมาตรวจเองม่สามารถนำมายืนยันเพื่อของเข้าศูนย์ CI ไม่ได้จะต้องมารับการตรวจยืนยันอีกครั้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ทำหน้าที่คัดกรองอาการก่อนจึงจะสามารถระบุได้ว่าอยู่ในระดับไหนสมควรที่จะให้ยาฟ้าทะลายโจร หรือฟาวิพิราเวียเป็นการดำเนินการเชิงรุกและรวดเร็วเป็นการยับยั้งความรุนแรงไม่ให้กลุ่มสีเขียวกลายเป็นสีเหลือง


ด้านนายวีระศักดิ์ ผวจ.สมุทรสาครได้กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมฯยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการปิดเมืองที่ช่วงนี้จะมีข่าวลือออกมาบ่อยๆ แต่เราเน้นไปที่มาตราการควบคุมสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งการจัดตั้ง FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงาน เพราะทุกวันนี้พบกลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงงานเป็นจำนวนมากและมาแพร่ระบาดในชุมชนทำให้ชาวบ้านติดเชื้อมากขึ้นทุกวันจากหลักสิบขึ้นเป็นหลักพันจึงจำเป็นต้องควบคุมกลุ่มคนในโรงงานก่อนเพื่อไม่ให้ออกมาปะปนกับคนในชุมชน ซึ่งการทำ FAI ในโรงงานไม่จำเป็นต้องทำแบบ 1 สถานประกอบการต้องทำ 1 แห่ง หลายๆสถานประกอบการรวมกันทำเป็น 1 แห่งก็ได้แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐานของสาธารณสุขคือจำนวนเตียงต้องพอเพียงต่อการรองรับผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือในสถานประกอบการสถานที่ไม่พอเพียงก็ให้จัดหาสถานที่อื่นด้านนอกจัดทำก็ได้ การทำ FAI หรือสถานที่กักตัวของโรงงานคือความรับผิดชอบของสถานประกอบการทุกแห่งที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และต้องปฏิบัติตามให้เห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย ไม่ใช่ทำขึ้นมาเพื่อถ่ายภาพ หรือแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าโรงงานได้ทำแล้วจากนั้นก็ปล่อยปละละเลย ไม่มีมาตรการในการดูแลรักษา หากพบเจอก็จะต้องถูกสั่งปิดทันที.

สุวรรณ  โพธิ์บางหวาย จ. สมุทรสาคร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน