ผู้ว่าฯสตูลร่วมอนุรักษ์เต่ากระอาน

29 ก.ค. 2564


วันที่ 29 ก.ค. 2564 เตากระอานน้ำจืดเป็นเต่าที่อยู่คู่จังหวัดสตูลมานาน และยังเป็นเต่ากระอานพื้นถิ่น ที่เริ่มใกล้จะสูญพันธ์ เพราะโดนล่าจากคน ล่าสุดทางนางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูลสถานี ได้นำพ่อแม่พันธุ์ มาผสมหล่ยคู่เพื่อต้องการอนุรักษ์ ผ่านมาปีกว่า ๆเต่ากระอานน้ำจืด ออกไข่จำนวน 200 ฟอง และการเพาะเลี้ยงในศูนย์อนุบาล เต่ากระอานจนล่าสุดออกเป็นตัว มีลูกเตากระอานโตเต็มวัยในอายุ 1 ปีที่แข็งแรงนับ 200 ตัว
พร้อมกับวันนี้จึงได้ทำการปล่อยลูกเต่ากระอาน 200 ตัวเหล่านี้คืนสู่ธรรมชาติ ที่หาดทอนดูกัง คลองละงู หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูลโดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานปล่อยลูกพันธุ์เต่ากระอาน และเต่าลายตีนเป็ดคืนถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ในคลองละงู จำนวน 200 ตัว ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่ากระอานและเต่าน้ำจืดใกล้สูญพันธุ์ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าฯ


นางสุขาวดี จารุรัชต์ธำรง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล กล่าวว่าวันนี้ปล่อยเต่ากระอานและเต่าลายตีนเป็ด คละๆกันจำนวน 200 ตัว และ จัดเป็นสัตว์น้ำที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในคลองละงู ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้รวบรวมพันธุ์เต่ากระอาน และเต่าลายตีนเป็ด จากคลองละงู นำมาศึกษาวิจัยการเพาะขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ และปล่อยลูกเต่าคืนสู่แหล่งธรรมชาติในคลองละงู เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ในคลองละงูสืบไป ดั่งคำขวัญ “ละงู เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ตะรุเตา ลือลั่นถ้ำ-เกาะ แหล่งเพาะเต่ากระอาน” สำหรับพื้นที่ลำคลองละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะพบเต่ากระอานน้ำจืดเป็นส่วนมากในเมื่อก่อน แต่ปัจจุบันกลับลูกล่าของมนุษย์บางคนเชื่อกินเต่าได้ เต่ากระอานอร่อย จึงไล่ล่าจับ จนเต่ากระอานใกล้สูญพันธุ์ และปัจจุบันนี้จึงมากรอนุรักษ์เต่ากระอาน จนเต่ากระอานเพิ่มลูกออกมาจึงปล่อยคืนสู่ลำลองต่อไป

เอนก ขันทสิกรรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สตูล
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน