ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

26 ก.ค. 2564


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปราสาทปรางค์กู่ หมู่ที่ 14  ต.กู่  อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ  นายเทเวศน์  มีศรี  นายอำเภอปรางค์กู่  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 69 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ซึ่ง  อบต.กู่ ร่วมกับ  ชมรมผู้สูงอายุ  ต.กู่ วัดปรางค์กู่ ชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  ชมรมอาสาสมัครอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ศรีสะเกษ  เขตพื้นที่  อ.ปรางค์ภู่ พี่น้องประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น

 

 
โดยมี  นายอำพล ศรีชัย นายก  อบต.กู่ และนายทิวา  รุ้งแก้ว  ชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  จิตอาสาประชาชน   นักเรียน  และประชาชนในเขตตำบลกู่  มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก  นายชวน ธีระวุฒิอุดม หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานป่าไม้  จ.ศรีสะเกษ  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ.ศรีสะเกษ 


นายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอปรางค์กู่  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา 69 พรรษา ในวันที่  28  ก.ค.2564 เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี และกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม  และเพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน