เดินหน้าต่อ พล.อ.สมชาย สส.เมืองกาญจน์นำถุงยังชีพ 1,000ชุดช่วย 7 จุดรอบเมือง

24 ก.ค. 2564


          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ในจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง พบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นในทุกวัน ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการตกงาน ขาดรายได้ และขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาด ก็ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันตัวระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในวันนี้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต 1 พร้อมคณะ จึงได้เดินทางนำเอาถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงนำเอาหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ไปมอบให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงกลุ่ม อสม. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการนำถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัยไปมอบในครั้งนี้ 


ทางพลเอกสมชายและคณะได้เดินทางไปส่งมอบให้ถึงที่ ประกอบด้วย ที่บริเวณ รพสต.บ้านทับศิลา รพสต.บ้านท่าทุ่ม รพสต.บ้านลาดหญ้า รพสต.บ้านเก่า และรพสต.บ้านหนองแก ซึ่งนอกจากถุงยังชีพจำนวน 1 ชุดรวมถึงหน้ากากอนามัยในครั้งนี้แล้ว พลเอกสมชาย ยังได้ยืนยันว่าจะดำเนินการเร่งจัดหาถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยต่อไปทีมข่าวคมชัดลึกภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน