สบอ.3 (บ้านโป่ง) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ใช้ต้นลำพู110ต้น สร้างอาณาจักรหิ่งห้อยริมฝั่งแม่กลอง

24 ก.ค. 2564


วันที่ 24 ก.ค. 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ถึงแม้ประเทศไทย จะประสบปัญหา การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็งต่อไป เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยให้มากขึ้น ตามมนโยบายทส. ยกกำลัง 2 + 4 ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องจากวันที่ 28 ก.ค.2564  ที่จะถึงนี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 69 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายทศพร รักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โดย"โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ต้น ภายในสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และปลูกป่าต้นลำพู จำนวน 110 ต้น ริมชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง หลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ 


นายนิพนธ์ ฯกล่าวต่อว่า การปลูกป่าต้นลำพู ริมชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง หลังสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดี  สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ยังเป็นการป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งของแม่น้ำแม่กลอง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับประเทศไทย ทั้งอนาคต เมื่อต้นลำพูจำนวน  110ต้น ที่ปลูกเจริญเติบโตขึ้น จะเป็นดงป่าต้นลำพู  และต้นลำพูเป็นไม้ที่หิ่งห้อยชอบมารวมตัวเกาะ เมื่อมีหิ่งห้อยจำนวนมาก มาอยู่ที่ดงป่าต้นลำพูแห่งนี้ จะทำให้เกิดความสวยงามเหมือนดวงดาวระยิบระยับ ในเวลายามค่ำคืน เชื่อว่าอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในการล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดราชบุรี ต่อไป

วุฒิเดช ก้อนทองคำ คมชัดลึกทั่วไทย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน