ธกส.สุราษฎร์ฯ วางมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ากว่าแสนรายรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด19

22 ก.ค. 2564


 จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อลูกค้า ธกส.ระยะยาวแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์  ธกส.จึงออกมาตรการพักหนี้ และหาตลาดผลให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีโดยร่วมกับพันธมิตร สหกรณ์ ธกส. สภาเกษตรและพาณิชย์จังหวัด เพื่อช่วยเหลือในการกระจายสินค้าให้เกษตรกรเพื่อสร้างช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง
 นายพยุงศักดิ์  โภคภิรมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสุราษฎร์ธานี (ธกส.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันขณะนี้พบว่ามีผลกระทบต่อลูกค้า ธกส. 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของลูกค้า ธกส.ด้วยว่าจะมีกระทบมากน้อยเพียงใด และที่กระทบมากที่สุดในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย เมื่อส่งลูกหลานไปเรียน หรือทำงาน เมื่อได้รับผลกระทบจึงจำเป็นที่จะต้องย้ายกลับภูมิลำเนาทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมเพราะบุคคลในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รายได้คงที่หรือต่ำลงหรือไม่มีรายได้ทำให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่

อีกทั้งช่วงนี้ทางภาคใต้เป็นฤดูที่ผลไม้กำลังให้ผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นมังคุด ทุเรียน เงาะนาสาร ลองกอง ตลาดการซื้อขายก็ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าทาง ธกส.ได้ประสานไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. สำนักงานสภาเกษตรสุราษฎร์ธานีปละสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนำผลไม้ที่ออกในช่วงนี้ไปยังลูกค้าในเครือข่ายของ ธกส.ทั่วประเทศเพื่อเป็นการกระจายสินค้าให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้อีกทางหนึ่งด้วย


นายณรงค์ รักบรรจง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า ปัจจุบัน ธกส.ในสุราษฎร์ธานี มีลูกค้าจำนวน  104,000 กว่าราย ได้ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าไปแล้วจำนวน 36,000ล้านบาท ดังนั้นเมื่อลูกค้า ธกส.ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีการระบาดของไวรัสโควิด19  ทาง ธกส.ได้มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นให้กับเกษตรกรเพื่อผ่อนคลายแบ่งเบาและลดภาระการขำระหนี้ชั่วคราว

โดยกำหนดงวดชำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร บุคคล สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการและนิติบุคคลซึ่งจะพักชำระต้นเงินออกไป 6เดือน ถึง 1 ปี นับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิมและเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าท่านใดสนใจจะพักชำระหนี้สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ Line Official BAAC Family / WWW.baac.or.th /Call center 02-555-0555 นอกจากนี้ยังมีสินเชื้อสู้ภัยโควิด19 เพื่อเพิ่มศักยภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้หากลูกค้าทันใดยังมีความสามารถในการส่งสินเชื่อเหมือนเดิมก็ควรจะผ่อนชำระหนี้ไปจะดีกว่า อย่างน้อยก็ช่วยลดต้นลดดอกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน