อำเภอรัตนบุรี เปิดทำการศูนย์พักคอย ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมประสานส่งรักษาต่อที่ รพ. ใน 3 วัน

21 ก.ค. 2564


วันที่ 21 ก.ค.2564 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ นายดุษฎี ดวงใจ ปลัดอำเภออาวุโส พ.ญ.จุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี นายสมศักดิ์ เผ่าสอน สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี นายสุรชัย สุนุรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอรัตนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลรัตนบุรี นายก อบต.รัตนบุรี พร้อม ทีมแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ร่วมตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอย ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ชุมชน ณ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อำเภอรัตนบุรีทุกคน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเข้ารักษาตัว ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี โดยโรงพยาบาลรัตนบุรี มีรอบคิวหมุนเปลี่ยนให้ผู้ป่วยเข้ารักษาตามลำดับคิว ระยะเวลาพักคอยที่ศูนย์ ประมาณ 3 วัน

 

 

 

 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลรัตนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และ สาธารณสุข เข้ามาควบคุมกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้เป็นศูนย์พักคอยต้นแบบของอำเภอรัตนบุรี ซึ่งทุกตำบล อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนอำเภอรัตนบุรีที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนอย่างเต็มที่

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้อำนวยการศูนย์ข่าว คมชัดลึก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน