รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ห้วยขาแข้ง สกัดโรคลัมปี สกิน หวั่นลามมหิงสา

19 ก.ค. 2564


เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 19 ก.ค.2564 นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หรือ “หมอล็อต” หน.กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นางสาวกิรณา นรเดชานนท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกันเปิดเผยว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย รองผวจ.อุทัยธานี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลา หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และสัตวแพทย์สัตวบาลประจำส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.12 (นครสวรรค์) ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ในเรื่องแนวทางการรักษาสัตว์ป่าในอนาคต  กรณีที่อาจพบสัตว์ป่าล้มป่วยจากโรคลัมปี สกิน โดยในเบื้องต้นจะไม่มีการย้ายสัตว์ป่า ที่ป่วยออกมารักษานอกพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่กระจายของโรค และไม่ให้สัตว์เกิดความเครียด จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมกะทันหัน จนส่งผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ชี้แจงแนวทาง และมาตรการเพื่อเฝ้าระวังโรคในสัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับเสลาฯ โดยพบว่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีฝูงควายป่า ที่ต้องให้ความสำคัญ และเฝ้าระวังโรคเป็นพิเศษ และอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.3 (บ้านโป่ง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.14 (ตาก) ควรมีการประสานงานเพื่อร่วมกันการเฝ้าระวังโรค สร้างแนวกันชน และประสานหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ให้มีการฉีดวัคซีน กำจัดแมลงพาหะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน อย่างเข้มงวด โดย มอบหมาย ให้หน่วยงานดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


วุฒิเดช ก้อนทองคำ คมชัดลึกทั่วไทย
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน