จังหวัดสุรินทร์ และทุกอำเภอ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

17 ก.ค. 2564


วันที่ 17 ก.ค. 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จิตอาสา 904 (ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอรัตนบุรี) ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม และ นายสุรชัย สุนุรัตน์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นายกณภัทร สมศรี พัฒนาการอำเภอรัตนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประธานศูนย์เรียนรู้ (CLM) ระดับตำบล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และ ประชาชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Kick off เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว และ พืชสมุนไพร ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สุรินทร์ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี

 

 

 

 

 

 

 
สำหรับ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว และ พืชสมุนไพร นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับประชาชนทุกคน ที่จะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่การเกษตร เพิ่มพื้นที่ป่า และ สร้างความรู้รักสามัคคีในรูปแบบ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และ นำแนวทางไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และ สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เป็นพลังชุมชนที่เข้มแข็งมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ พร้อมช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้

 

 

 

 


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ การเว้นระยะห่างทางสังคม

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน