ยโสธร เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้าน

16 ก.ค. 2564


วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายบดินทรเดชา โดยมี พลตรีธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, พันเอก บุญเสริม บุญบำรุง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 พันเอกมงกุฎ  แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ฝ่ายทหาร),นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายพีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยปลัดจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร, นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร,นายกเทศมนตรีตำบลเดิด เข้าร่วม ณ กองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

 

 
โดย จังหวัดยโสธร สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในรอบ เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถในการรองรับ ของโรงพยาบาล ดังนั้นจังหวัดยโสธร จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่อาคารวิทยาลัย ชุมชน จังหวัดยโสธรหลังเก่าหมู่ที่ 13 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร เพื่อใช้ เป็นสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมี อาการ  เพียงเล็กน้อยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง และขณะนี้จังหวัดยโสธรมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีพี่น้องชาวยโสธรที่ติดเชื้อจากกรุงเทพฯและจังหวัดอื่นในเขตปริมณฑล ได้กลับมารักษาตัวในภูมิลำเนา ดังนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร จึงมีมติในการเปิด โรงพยาบาล แห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายบดินทร เดชาแห่งนี้  เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งสามารถรองรับได้อีก 200 เตียง

 


สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบกมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายบดินทรเดชา ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดย โรงพยาบาลยโสธร เครือข่ายอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอใกล้เคียง ส่วนงบประมาณได้รับการ สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรกร  ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

        ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวว่า จังหวัดยโสธร ตอนนี้ก็จะมีโรงพยาบาลสนาม แล้ว จำนวน 2 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลสนามเปรียบเสมือนบ้านที่คอยดูแล ให้การดูแลรักษาทั้งกาย และใจ  มีความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือเราต้องให้กำลังใจซึ่งกัน  รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย  เว้นระยะห่าง  การล้างมือบ่อยๆ ถ้ามีประวัติพื้นที่เสี่ยงให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม. เพื่อจะได้รีบรักษา เราจะสู้และผ่านพ้นวิกฤติโควิด 19 ไปด้วยกัน

        อย่างไรก็จังหวัดยโสธร มียอดผู้ป่วยสะสม วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  จำนวน 513 ราย มีผู้ป่วยใหม่ 46 ราย  กำลังรักษาตัว 367 ราย รักษาตัวหายแล้ว 143 ราย และเสียชีวิต 3 ราย

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคยโสธร

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน