ทต.ปากนครจับมือทุกฝ่ายผุดแคมเปญ “ปากนครโมเดล”ตั้งจุดตรวจคัดโควิด-19

15 ก.ค. 2564


วันที่ 15 ก.ค. 2564   นายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศบาลตำบลปากนคร นายนันทวัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา ปลัดอำเภอเมือง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนายนิกร  อนุวัฒน์วงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลปากนคร และนายสุรใจ  ไล่ชะพิษ กำนันตำบลปากนคร ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัดคัดกรองเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องในพื้นที่ตำบลปากนครและพี่น้องประชาชนที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ตามมาตรการและคำสั่งขอผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวันนี้เทศบาลตำบลปากนครได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากนครและพื้นที่ใกล้เคียง ตั้งจุดคัดกรองประชาขนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในทีมงานของเทศบาลตำบลปากนครและทีมงานพี่น้องฝ่ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือกันทุกฝ่ายและใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างประหยัดในสภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตคับขัน      

         
สำหรับกิจกรรมวันนี้เรียกว่า “ปากนครโมเดล” ก็ว่าได้ เพราะต้องการทำกิจกรรมนี้ให้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจในเรื่องของการดูแล การสืบเสาะเรื่องโรคติดต่อ ขอให้พี่น้องทุกคนให้ความร่วมมือในการตรวจตราที่จุดคัดกรองในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยครั้ง

ด้านสุรชัย ไล่ชะพิษ กำนันตำบลปากนคร กล่าวว่า ฝ่ายปกครองได้ให้กำนันผู้ใหญ่ในพื้นที่ตรวจตราและควบคุมโรคระบาดในระยะนี้ ซึ่งฝ่ายปกครองก็ได้ตระหนักดีว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองงบประมาณไม่มี และได้เล็งเห็นแล้วว่าผู้บริหารเทศบาลของตำบลปากนครได้ใช้งบประมาณถูกจุดและตรงประเด็นหาตัวชี้วัดได้เป็นเวลา 14 วันในเขตเทศบาลตำบลปากนครและตำบลปากนคร และเชื่อเหลือเกินว่าทั้งหมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 4 ตำบลท่าไรในเขตเทศบาลตำบลปากนครรวมทั้งตำบลปากนครมีการร่วมมือโดยเฉพาะการบริหารของทีมงานเทศบาล ทีมบริหารตำบลปากนคร และทีมอาสาสมัคร มีความร่วมมือช่วยกันลดภาวะโรคระบาดโควิด – 19 ในระยะนี้ เราได้ดำเนินการร่วมและปฏิบัติการตามมาตรการควบคุมโรคปี 2558 การดำเนินการของฝ่ายปกครองมีกำลังแต่ไม่มีงบประมาณ เราเล็งเห็นว่าเทศบาลปากนครโดยภายใต้การนำของนายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศบาลตำบลปากนคร ที่ให้ความสำคัญในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลได้รู้ถึงความอันตรายเพราะมันเป็นสงครามมือ แต่เราแก้ไขและป้องกันในเขตพื้นที่ ๆ รับผิดชอบโดยมีการควบคุมอย่างเข้มในการร่วมมือของทุกฝ่าย              


ในขณะเดียวกัน นายนิกร  อนุวัฒน์วงศ์  ปลัดเทศบาลตำบลปากนคร กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลปากนครได้มีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงที่เข้ามาในพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลปากนครได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันลงไปคัดกรองกลุ่มพื้นที่เสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียง 10 จังหวัดและในส่วนของเทศบาลก็ได้มีจุดหนึ่งที่มีผู้สัมผัสจากกลุ่มพื้นที่สูงเราก็ได้ดำเนินการกักตัวที่โรงแรมและสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นการชั่วคราวในการสังเกตอาการ โดยการตั้งจุดคัดกรองในวันนี้เนื่องจากนายปรีชา แก้วกระจ่าง นายกเทศบาลตำบลปากนครตั้งนโยบายว่าเราควรจะป้องกัน ลด การแพร่เชื้อในพื้นที่เพราะในขณะนี้เราไม่ทราบและระบุได้เลยว่าใครติดเชื้อหรือไม่  สิ่งสำคัญที่ตั้งจุดตรวจเพื่อจะได้คัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ควบคุมกักตัวไว้ได้ไม่ให้แพร่เชื้อในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ตำบลปากนครเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นและสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ อย่างไรก็ตามทางเทศบาลตำบลปากนครก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป เพื่อบ้านเมืองจะได้อยู่อย่างสงบสุขปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19.

ไพฑูรย์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช                  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน