จีนไฟเขียวล้งผลไม้ไทยสอบผ่าน พร้อมให้เข้มงวดศัตรูพืชและเชื้อโควิด

15 ก.ค. 2564


     วันนี้(15 กค.64) นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กค.64 ที่ผ่านมา ได้รับการประสานจากท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ว่าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ได้ทำหนังสือมาโดยมีความประสงค์ขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ของไทยส่งออกไปจีน เพื่อต้องการทราบว่า เรามีมาตรการการควบคุมพืชในสวนผลไม้ ,แนวทางการปฎิบัติการกำจัดศัตรูพืช ,แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด - 19
โดยการตรวจการประเมินผ่านระบบซูม(ZOOM) และล้งของ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษม เลขที่ 59 ม. 1 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร ก็ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ใน 12 ล้ง ที่ให้ความเชื่อถือและทำการตรวจประเมินช่วงที่ผ่านมา    วันนี้ผมก็ได้รับทราบจาก กรมวิชาการเกษตร โดย ท่านพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งให้ทราบว่า “จีนไฟเขียวสวน ล้งผลไม้ไทยสอบผ่าน พร้อมยังได้เน้นย้ำว่า ให้ทุกๆล้งเข้มงวดศัตรูพืชและเชื้อโควิดให้มีมาตราฐานต่อไป

     ทางด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) มีความประสงค์ขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าวของไทยที่ส่งออกไปจีนจำนวน 3 สวน 3 โรงคัดบรรจุ ต่อ 1 พืช เพื่อสร้างความมั่นใจในการควบคุมดูแลศัตรูพืชในสวนผลไม้ และมาตรการควบคุมป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ของไทยนั้น  ทางกรมวิชาการเกษตรได้จัดแผนการตรวจประเมินผลไม้ทั้ง 4 ชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวน และผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ ปฏิบัติงานจริงให้ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินฝ่ายจีนจำนวน 5 รายได้ตรวจประเมินผ่านระบบ VDO Conference โดยผู้รับการตรวจประเมินฝ่ายไทยเป็นหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2, 5, 6 และ 7 และมีผู้แทนจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และผู้แทนจากฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมอยู่ในการตรวจประเมินด้วย


โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจประเมินสวนทุเรียนในพื้นที่ จ.ชุมพร จำนวน 3 สวน และโรงคัดบรรจุ จ.ชุมพรอีก 3 แห่ง  จากผลการตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุพืชทั้ง 4 ชนิดในภาพรวมทั้งหมดเบื้องต้น “ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายจีน” พร้อมทั้งจีนยังได้เน้นย้ำให้ไทยเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันศัตรูพืชในแปลงปลูกของเกษตรกรและโรงคัดบรรจุอย่างเข้มงวดต่อไป  รวมทั้งได้แจ้งให้ฝ่ายจีนทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเข้าไปตรวจเพื่อติดตามแปลงเกษตรกรอีกปีละ 1 ครั้ง ตามข้อกำหนดของ GAP พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องศัตรูพืชและการเฝ้าระวังศัตรูพืชในสวนต่อไป

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน