มหาสารคาม - ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เน้นสร้างจิตสำนึกผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ให้ความสำคัญในการป้องกัน

15 ก.ค. 2564


(15 ก.ค.64) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครปศุสัตว์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

 

              

มหาสารคาม - ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เน้นสร้างจิตสำนักผู้เลี้ยงสุนัขและแมวให้ความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมประชากรสุนัขและแมว สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

              


กิจกรรมภายในงานประกอบไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง

 

 

 

 

 

พิเชษฐ ยากรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน