ชุมพร ปรับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ ชะลอผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง หลังผู้ป่วยในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

14 ก.ค. 2564


 ชุมพรปรับการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ ชะลอผู้ป่วยจากพื้นที่เสี่ยง หลังผู้ป่วยใ นพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่ม

     วันนี้(14 กค.64) เวลา 13.12 น. ณ ชั้นล่างอาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามชุมพร หลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดย นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำและดำเนินการปรับปรุงจนแล้วเสร็จ มอบให้จังหวัดชุมพรเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด - 19 ที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ 

     นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร วันนี้เดินทางมาเพื่อซักซ้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแลและรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพรแห่งนี้
 โดยวันนี้ในช่วงบ่ายจะมีคนไข้ชุดแรกเข้ามาพักกว่า 10 ราย และหากมีคนไข้เข้ามาเฉลี่ยวันละ 20 ราย ใช้เวลาเพียง 5 วันก็จะเต็ม ซึ่งการประชุมคณะกรรมการของ ศบค.จังหวัดชุมพรครั้งต่อไป เราอาจจะต้องมีการเสนอให้หาที่ใหม่หรือขยายเพิ่ม เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ใช้โรงพยาบาลแห่งนี้อย่างแน่นอน

     สำหรับช่วงที่ผ่านมานี้เราจะเห็นว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ผมจึงต้องชะลอการรับผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้ามาก่อนเป็นการชั่วคราว ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ปฏิเสธผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไปแล้ว 4 ราย 

     ที่สำคัญปัญหาใหญ่จากนี้ก็คือ ผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะกลุ่มร้านล้งผลไม้ที่รับซื้อผลไม้ทั้งล้งเล็กและล้งใหญ่ ผมและกรรมการฯ. ก็จะลงพื้นที่เพื่อตรวจอย่างเข้มข้น เพราะจากข้อมูลของผู้ป่วยใหม่มีหลายรายจะมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงตำ่เป็นจำนวนมาก 

     ดังนั้นเราต้องเข้มงวดเรื่องการป้องกัน เช่น คนงานใช้หน้ากากหรือไม่ ทางเข้าล้งผลไม้ต่างๆ มีมาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน ตามที่จังหวัดชุมพรที่ได้ออกประกาศไว้หรือไม่ และหากล้งใดไม่มีและไม่รักษามาตรการการป้องกัน ผมคงต้องเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดชุมพร พิจารณาสั่งปิดล้งผลไม้ที่ไม่ปฎิบัติใช้มาตรการเพื่อการป้องกัน 

 


เนื่องจากวันนี้พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นมากๆ และเราก็มีข้อจำกัดก็คือ มีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่เต็มประสิทธิภาพ นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรกล่าวปิดท้าย

     ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า คนงานที่ทำงานในล้งผลไม้ต่างๆบางแห่ง ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 เช่น ไม่ใส่หน้ากากหรือแมส หรือใช้แรงงานต่างที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนคนหลังสวนส่วนมากจะใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ได้ประกาศไว้อย่างเข้มงวดดีอยู่แล้ว และอยากขอร้องให้เจ้าหน้าที่ใช้ความเข้มงวด และลงพื้นที่ตรวจเข้มต่อไป.

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน