แคนนอนร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางปะอินใช้สถานที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้กับพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค (บ้านหว้า)

12 ก.ค. 2564


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังปรากฏข้อมูลว่ามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่อำเภอบางปะอิน
บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ไฮ-เทค (บ้านหว้า) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว จึงร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะอินใช้สถานที่เป็นหน่วยตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค (บ้านหว้า) และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีพนักงานกลุ่มเสี่ยงของบริษัทต่างๆ ในนิคมฯ และ สภอ.บางปะอิน เข้ารับการตรวจ รวมทั้งสิ้น 575 คน โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้มีพนักงานจิตอาสาของบริษัทแคนนอนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนตลอดการตรวจ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา


ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม บริษัทฯ ได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท 100% โดยโรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นเนล เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งภายในและต่อภายนอกบริษัท

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวคมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง