อบจ.โคราช ตั้งโต๊ะชี้แจงการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

12 ก.ค. 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) นครราชสีมา ดร. ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และ นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. ร่วมแถลงข่าวการให้ความช่วยเหลือหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)   โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมรายงานข่าว  และมีเจ้าหน้าที่ อบจ.นครราชสีมา  ได้มาดำเนินการจัดการเน้นความสำคัญของการมาตรการทางสังคม Social distancing  มีการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

 
ดร. ยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวถึงประเด็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ มูลนิธิเพื่อการกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า อบจ.ให้การสนับสนุน ด้านต่าง ๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ อบจ. กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ซึ่งเราทำมาตลอดตั้งแต่เกิดการระบาดของ โควิด – 19 ระลอกใหม่ แยกเป็นห้วงเวลาตามความรุนแรงของสถานการณ์ มอบชุดตรวจ Rapid Test จำนวน 5,000 ชุด เป็นเงิน 2,475,000 บาท สำหรับตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)นครราชสีมา เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

 


นอกจากนี้  ได้รับคำสั่งมอบหมายภารกิจจากประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ให้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ รพ.สนามจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต่อมาได้มีการทำ MOU ร่วมกันระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ สสจ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมระบบบริการด้านการสาธารณสุข เพื่อเสริมสร้างสุขภาพประชาชน และในวันนั้น อบจ.ยังได้ส่งมอบเวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,703,620 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และคณะอนุกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้มอบหมายให้ อบจ.นครราชสีมา เป็นผู้ร่วมดำเนินการ อีกทั้ง อบจ.สนับสนุนวัสดุ – เวชภัณฑ์ ในการควบคุมป้องกันโรค โควิด – 19 โดยใช้งบประมาณจำวน 15 ล้านบาท ส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการแพร่ระบาดและระงับการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน