ศอ.ปส.เมืองคอนจับมือภาคีเครือข่ายปฎิบัติการป้องกันยาเสพติดเชิงรุก

12 ก.ค. 2564


เมื่อเร็วๆนี้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช / ผอ.ศอ.ปส.จ.นศ. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช /รอง.ผอ.ศอ.ปส.จ.นศ./ นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช/เลขานุการ ศอ.ปส.จ .นศ. /นายณัฐกิตติ์  กาญจนะ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ นายเดชาธร ตันธนทินภัทร เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) ปฎิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ชุดปฎิบัติการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการร่วมกับ จนท.สาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและ จนท.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 
ลงพื้นที่ ปฎิบัติการป้องกันยาเสพติดแบบเชิงรุกเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 36 คน


 ผลการปฎิบัติ ไม่พบผู้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด และทางชุดปฎิบัติการได้มอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันยาเสพติด การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ปปส.1386 นับว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปลอดยาเสพติด 100%

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน