รพ.สมุทรปราการ ประกาศปิดห้องคลอดหลังพบบุคลากรติดโควิด 19

11 ก.ค. 2564


สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ที่ 11 กรกฎาคม 2564 จำนวน 642ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 510 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 167 ราย อำเภอบางบ่อ 14 ราย อำเภอบางพลี 178 ราย อำเภอพระประแดง 40 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 78 ราย อำเภอบางเสาธง 33 ราย  รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 132 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 16 ราย อายุระหว่าง 44-85 ปี เป็นชาย 11 ราย และหญิง 5 ราย
ขณะที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ออกประกาศพบบุคคลากรห้องคลอดโรงพยาบาลสมุทรปราการ ติดเชื้อโควิด  19 จำนวน 5 รายเป็นพนักงานช่วยเหลือคนไข้ทั้ง 5 ราย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีแพทย์ที่มาปฏิบัติงานในห้องคลอด 1 คน ติดเชื้อโควิด  19 และ วันที่ 9 กรกฎาคุม 2564 พบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อ 1 คน ทำให้มีการค้นหาความเสี่ยง Swab เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จำนวน 4 คน ซึ่งผลออกในวันนี้ที่ 11 กรกฎาคม 2564 พบติดเชื้อทั้งหมด 4 คน ดังนั้นทำให้มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้คลอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม จึงขอปิดห้องคลอดตั้งแต่วันที่ 11- 18 กรกฎาคม 2564 ขณะที่ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการได้ออกประกาศอีกว่าเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหนักในสถานการณ์โรคระบาดได้มากขึ้นโรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงขอปิดห้องตรวจนอกเวลา 20.00-24.00น. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิด 19 จากความแออัด ขอความร่วมมือทุกท่าน ลดการมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการโดยไม่จำเป็น


 

ภาพ/ข่าว  สุรศักดิ์ คงสินธ์ - ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง