จับมือออกแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตลาดริมคลองหัวไทรยกระดับตลาดสุขภาพปลอดเหล้า

10 ก.ค. 2564


เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดโมบายทีมศูนย์อำนวยการปัองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันตำบลหัวไทร ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลหัวไทร และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนตลาดริมคลองหัวไทร
เพื่อยกระดับเป็นตลาดสุขภาพ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮล์ อีกหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยว จากทั่วทุกทิศ และภาคีเครือข่ายโครงการท่องเที่ยวปลอดเหล้าจากทั่วประเทศภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)  หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น  เสน่ตลาดริมคลองหัวไทร เป็นตลาดชุมชนวิถีคนหัวไทร


โดยมีการแบ่งโซนออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนวัฒนธรรม โซนสินค้าOTOP และโซนถนนคนเดิน ร่วมชม และสัมพัสของดีหัวไทร วิถีคนหัวไทร บรรยากาศท้องถิ่นสวยงามตระการตา เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ทุกโซนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดบุหรี่ ปลอดยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เชิงนวัตวิถีชาวหัวไทร ตลาดริมคลองหัวไทรเปิดทำการทุกวันอาทิตย์ ตั่งแต่เวลา 16.00-23.00 น.

กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน