ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ออกหนังสือด่วน สั่งทุกอำเภอยกระดับเข้มจุดตรวจจุดสกัดรับมือประชาชนทยอกออกจากกรุงเทพ และพื้นทีเสี่ยง

9 ก.ค. 2564


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สฎ.0018.2/111 ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้อำนวยการ กอ. รมน.จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ขนส่งจังหวัด นายสถานีเดินรถสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอทุกอำเภอ

ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอมาตรการต่อที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ประเด็นสำคัญที่สุดคือ การยกระดับมาตรการทางสังคม ในการจำกัดการเดินทางไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานถ้าไม่จำเป็น รวมทั้งเสนอให้ปิดสถานที่เสี่ยงทั้งหมด สถานที่ที่มีคนเดินทางไปรวมตัวทำกิจกรรมที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ยกเว้นตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะถูกใช้พื้นที่สีแดงในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นเวลา 14 วัน  ในขณะที่จ.สุราษฎร์ธานีมีผู้ป่วยสะสมจำนวนมากกว่า สองพันคน
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งจะมีประชาชนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อกลับภูมิลำเนา ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ทุกอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้


 1 .ให้จุดตรวจ จุดสกัด และอำเภอทุกอำเภอเพื่อเพิ่มความเข้มข้นตรวจตรา และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กรณีมีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา 2 .แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่และผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและมาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการการกักตัวและมาตรการแยกตัวอย่างเคร่งครัด  3.ให้ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและฝ่ายปกครองในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมจำนวนคนผู้ติดเชื้อให้อยู่ในวงจำกัด

สำหรับวันนี้ ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 จ.สุราษฎร์ธานี มี 20 ราย ประกอบด้วย อ.เมือง 6 ราย อ.คีรีรัฐนิคม 4 ราย อ.พุนพิน 4 ราย อ.พนม 3 ราย อ.พระแสง 1 ราย และ อ.ท่าฉาง 2 ราย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนเป็นต้นมาถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 2,177 ราย โดยมีการตรวจกลุ่มเสี่ยง 48,082 ราย ไม่พบเชื้อ 45,925 ราย

สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน