ชลประทานอุตรดิตถ์ เร่งสูบน้ำช่วยชาวบ้าน 2 อำเภอ 8 ตำบล 8,845 ครอบครัว เสียสละสร้างเขื่อนฯ

8 ก.ค. 2564


ชลประทานอุตรดิตถ์ เร่งสูบน้ำช่วยชาวบ้าน 2 อำเภอ 8 ตำบล 8,845 ครอบครัว เสียสละที่ดินเพื่อการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร หลังประสบภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 64 นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชลประทานอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับเขื่อนสิริกติ์และสำนักงานชลประทานที่ 3 บูรณาการให้การช่วยเหลือพร้อมดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว (ชนิดน้ำมันและไฟฟ้า) รวมจำนวน 3 เครื่อง จัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยระบบท่อส่งน้ำที่มีความยาว ประมาณ 43 กิโลเมตร ประกอบด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ (ท.1) ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และท่อส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย รวมความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร ที่บริเวณเขื่อนดินช่องเขาขาด หมู่ที่ 2 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา 

ส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรเสียสละที่ดินของตนเองเพื่อการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506-2510 ด้วยการอพยพย้ายถิ่นฐานเดิมบริเวณเหนือน้ำไปอยู่ท้ายน้ำแทน อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จำนวน 5 ตำบล พื้นที่อำเภอเมืองอุตร ดิตถ์ จำนวน 3 ตำบล จากการสำรวจ ปี พ.ศ. 2526 มีจำนวนครัวเรือน 6,000 ครัวเรือน คิดเป็นปริมาณน้ำที่ส่ง ประมาณ 5,550 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีครัวเรือนจำนวน 8,845 ครอบครัว คิดเป็นปริมาณน้ำที่ส่งประมาณ 9,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือในด้านการผลิตน้ำประปาให้แก่การประปาสุขาภิบาลในพื้นที่อำเภอท่าปลา จำนวนประมาณ 3,700 คน อัตราวันละประมาณ 357 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสูบน้ำลงพื้นที่คลองสิงห์ ที่มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และเป็นการส่งน้ำเสริมปริมาณน้ำฝนสำหรับการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โดยประมาณ 23,000 ไร่ 


ด้วยเหตุที่ปริมาณน้ำในเขื่อนดินช่องเขาขาดลดลงมาก จากเหตุฝนตกทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้น้ำในเขื่อนดินไม่มีน้ำระบายผ่านทางช่องทางปกติไปยังอาคารประตูระบายน้ำ เพื่อปล่อยน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณด้านท้ายของตัวเขื่อนดินก่อนจะส่งผ่านเข้าท่อส่งน้ำ ให้ราษฎรได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้ประสานงาน ติดตามและอำนวยการ บูรณาการร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำพร้อมรถขุดแบ็คโฮ และสำนักงานชลประทานที่ 3 สนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรต่อไป

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน