เช่าที่ทิ้งขยะในป่าคลองบางนางรมบานปลาย จนท.ป่าไม้จ่อรื้อคดีรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติกระทบญาติบิ๊ก ขรก.ประจวบฯ

8 ก.ค. 2564


วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยหากเทศบาลเมืองประจวบฯนำขยะวันละ 45 ตันไปทิ้งในพื้นที่ป่าชายเลนคลองบางนางรม เนื่องจากมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งระบบนิเวศวิทยาในคลองบางนางรม แหล่งท่องเที่ยวอ่าวประจวบฯขณะที่การจ้างบริษัทเอกชนเดือนละ 1.5 ล้านบาท ไปบำบัดที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ทีทีมบริหารควรมีการทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค้า ก่อนถูกสั่งห้ามนำขยะทิ้งข้ามจังหวัด
 

นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณีที่พบว่ากองขยะที่นำไปทิ้งในพื้นที่เช่าหรือสถานที่พักขยะชั่วคราวขององค์กรปกครองท้องถิ่น( อปท.)หลายแห่ง มีหน้ากากอนามัยหรือแมสใช้แล้วจำนวนมาก ทางการแพทย์ถือเป็นขยะติดเชื้อต้องนำไปแยกบำบัด ในทางปฏิบัติต้องเริ่มจากประชาชนผู้ใช้แมสต้องแยกขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปส่งมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต.) สถานีอนามัยและโรงพยาบาล

"ขณะที่ อปท.ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ ทั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรง ทำให้พบเห็นแมสใช้แล้วหรือขยะอันตรายถูกทิ้งไว้ในกองขยะทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และไม่มีใครยืนยันว่าแมสใช้แล้วได้ใช้กับผู้ติดเชื้อหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ประเด็นนี้ อปท.ควรให้ความสนใจมากขึ้น ควรดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ”นายแพทย์สุริยะ กล่าว


แหล่งข่าวระบุระดับสูงจากเทศบาลเมืองประจวบฯว่า เจ้าของที่ดินไม่ประสงค์จะรับค่าตอบแทนจากการพักขยะจากทางราชการ แต่ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนนอกระบบหรือไม่ โดยอนุญาตให้นำขยะวันละ 45 วันไปพักในบ่อลึกประมาณ 1.5 เมตรมีผ้ายางปูรองพื้น แต่ขณะนี้เทศบาลยังไม่มีการทำสัญญาเช่าใช้ที่ดิน 1 ไร่ กับผู้ที่อ้างสิทธิเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน เนื่องจากต้องตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่ป่าคุ้มครองหรือป่าสงวนแห่งชาติคลองบางนางรมในพื้นที่ 1,073 ไร่หรือไม่

“ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดได้สั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิตามมติกรรมการ กบร.จังหวัด สำหรับการเช่าที่ดินพักขยะ ขณะนี้ป่าไม้จังหวัด เจ้าหน้าที่หลายหน่วยได้เร่งรัดตรวจสอบ คาดว่าจะมีปัญหากระทบกับนายทุนเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่หลายรายที่ครอบครองที่ดินทำการเกษตรและทำนากุ้งในบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีเครือญาติใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับจังหวัดรวมอยู่ด้วยในพื้นที่ดังกล่าว “แหล่งข่าวระบุ

 

ศวิษฐ สำราญรมย์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน