เพาะทับทิมสยามเมืองตรังสำเร็จ

8 ก.ค. 2564


  ที่ศูนย์ขยายพันธุ์ที่ 2 จ.ตรัง นางวรรณา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังพร้อมด้วยนักวิชาการเกษตร นำผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ไปชมความสำเร็จในการทดลองปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเมืองตรัง ซึ่งต่อยอดมาจากส้มโอทิมทิมสยามหรือส้มโอแดงสยาม ซึ่งเป็นส้มโอที่มีชื่อเสียงของดีของอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  โดยปลูกไว้จำนวน 20 ต้น และเริ่มงานวิจัยด้วยการปรับปรุงสายพันธุ์  ทดสอบความหวาน  ความเข้มของสี เร่งผลโต สีสวย ลูกดก แต่คงคุณภาพของส้มโอทับทิมสยามไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งตลอดเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ส้มโอทับทิมสยามเมืองตรังได้ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2-3 รุ่น ลูกดก รสชาติดี
             ผู้อำนวยการศูนย์ฯ จึงได้ตอนกิ่งและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มอีก 4 ไร่จำนวน 210 ต้น ขณะนี้ทั้ง 210 ต้นมีอายุ 1-2 ปีแล้ว คาดว่าในปีหน้าจะสามารถตอนกิ่ง เพื่อแจกฟรีให้กับเกษตรกรที่สนใจนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมได้ไม่ต่ำกว่า 500 กิ่ง ซึ่งราคาขายกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามของแท้ในท้องตลาดอยู่ที่กิ่งละ 200-250 บาท ส่วนผลราคาขายอยู่ที่ลูกละ 250-350 บาท ต่อต้นต่อปีจะอยู่ที่ 200-300 ลูก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างงดงามในอนาคต โดยที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังนับเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยามที่ใหญ่ที่สุดในจ.ตรัง ณ เวลานี้ ซึ่งเกษตรกรรายใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีในวันและเวลาราชการ


          ด้านนางวรรณา  พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรังกล่าวว่า   ที่เริ่มเก็บผลได้เป็นต้นที่มีอายุ 5-6 ปีมีจำนวน 20 ต้น โดยผลผลิตทยอยออกทั้งปี มีคูณภาพดีใกล้เคียงกับที่จ.นครศรีธรรมราชต้นฉบับ และให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ โดยใช้เวลาแค่ 3 ปีก็ให้ผลผลิตแล้ว หรือเฉลี่ยปีละ 2-3 รุ่น

 

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรัง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน