นครพนม – ร.3 พัน.3 จัดกำลังพลสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

7 ก.ค. 2564


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ตำบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม ในการขอรับการสนับสนุนกำลังพลในการจัดตั้งสถานที่กักกันโรคสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัดLocal Quarantine (LQ) ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ให้กับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
จากมาตรการคุมเข้มของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่สั่งปิดแค้มป์คนงานก่อสร้างและกลุ่มงานอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากเดินกลับภูมิลำเนาโดยในศูนย์กักกันฯ ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม


โดยมีมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ให้กระจายจัดตั้งศูนย์กักกันฯ ในทุกๆตำบล เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ในการดำเนินการยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

ข่าว/ภาพ  ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน