นครพนม ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย สั่งทำปฏิทินผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สร้างฐานข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยโควิด

7 ก.ค. 2564


นครพนม ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 42 รายสั่งทำปฏิทินผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สร้างฐานข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยโควิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 42 ราย ทำให้ปัจจุบันนครพนมมียอดสะสมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่รวม 329 ราย รักษาหายแล้ว 150 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 176 ราย โดยผู้ป่วยที่พบในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง มีเพียง 4 รายที่เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และในเคสนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้มีมติร่วมกันในการสั่งปิดหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นหาเชิงรุกและสืบสวนโรค ทั้งผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 2 บ้านโสกแมว หมู่ที่ 3 บ้านดอนสวรรค์ และหมู่ที่ 9 บ้านโชคอำนวย รวมทั้งสิ้น 1,620 คน นอกจากนี้ยังให้ดำเนินคดีกับผู้ที่นำเชื้อเข้ามาในพื้นที่
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด ที่ให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทำการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ ตรวจหาเชื้อและกักตัวในสถานที่ที่หน่วยงานภาครัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดสู่ครอบครัวและบุคคลในชุมชน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในหลายพื้นที่ ประกอบกับประชาชนชาวจังหวัดนครพนมมีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ดังนั้นจังหวัดจึงให้ อสม. ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเช็คผู้ที่เข้ามาในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาทำปฏิทินผู้แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 6 - 20 กรกฎาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษา การจัดหาเตียงสำรองไว้รอทั้งโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และการหาสถานที่ให้กักตัวตามคำสั่งจังหวัด ที่ปัจจุบันไม่ให้ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 15 จังหวัดกักตัวที่บ้าน เพราะไม่มั่นใจในมาตรฐานการปฏิบัติของแต่ละครัวเรือน โดยข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม มีผู้แจ้งความประสงค์แล้วจำนวน 146 ราย ซึ่งจะทยอยกลับไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน เพราะฉะนั้นปฏิทินจะมีการปรับปรุงข้อมูลในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้เป็นปัจจุบันที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะกลับบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ก็ได้เปิดสายด่วนเพื่อช่วยเหลือ โดยสามารถติดต่อได้ที่ 092-2727879 , 061-390777 และ 083-3538040 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานกาณ์ จังหวัดนครพนมได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมีอาการรุนแรง กลุ่มมีอาการปานกลาง กลุ่มมีอาการเล็กน้อยและกลุ่มไม่มีอาการ ซึ่งจะมีการบริหารจัดการเตียงรักษา


โดย 2 กลุ่มแรกจะรักษาในโรงพยาบาลหลัก 2 กลุ่มหลังจะใช้โรงพยาบาลสนาม ส่วนผู้ที่ต้องกักตัวจะอยู่ตามตำบลต่าง ๆ ตามภูมิลำเนาที่หน่วยงานรัฐจัดให้จนกว่าจะครบ 14 วัน ทั้งนี้ข้อมูลปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีเตียงรักษาทั้งสิ้น 309 เตียง อยู่ในโรงพยาบาลทั้ง 12 อำเภอ รวม 233 เตียง อยู่ในโรงพยาบาลสนาม 76 เตียง ใช้ไปแล้ว 176 เตียง คงเหลือ 133 เตียง และกำลังจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อเปิดเพิ่มอีก 100 เตียงที่อำเภอเรณูนคร ซึ่งถ้ามีประชาชนแจ้งความประสงค์เข้ามามากกว่าที่ประมาณการณ์ไว้ ก็เตรียมจัดหาสถานที่อื่น ๆ สำรองไว้เช่นเดียวกัน

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง