ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงจัดอบรมหลักสูตรพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

6 ก.ค. 2564


 วันที่ 7 ก.ค. 2564 ที่โรงแรมศิวา รอยัลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดย นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

   นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการบริการของทุกสายงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน จังหวัดพัทลุง และประเทศชาติต่อไป

 
ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีทิศทางในแนวเดียวกัน ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้การท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงกลับคืนสู่สภาวะปกติ อันเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชาวพัทลุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน

 


การอบรมหลักสูตรพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม  2564 โดยในวันนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับการอบรมฯ จำนวน 3 รุ่นๆละ 20 คน ส่วนรุ่นที่ 5 – 6 นั้น สำนักงานฯได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม  2564 ณ โรงแรมดังกล่าว

วสุ ปัณณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน