ชมรมStrong จิตพอเพียงต้านทุจริตจ.ชัยนาทอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

6 ก.ค. 2564


วันนี้ 5 ก.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลมโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ชมรมStrong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน และเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต พัฒนาโค้ช และคณะกรรมการบริหารชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตของจังหวัดชัยนาท
โดย ว่าที่ ร.ต.อภิชัย  รุ่งพึ่ง  ประธานโค้ชStrong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า การอบรมในวันนี้ เป็นการอบรม เพิ่มศักยภาพ โค้ช คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชัยนาท ในส่วนของอำเภอมโนรมย์ ด้านของยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช.

 

ชมรมStrong จิตพอเพียงต้านทุจริตจ.ชัยนาทอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

สำหรับการอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายจุมพฎ  เจตน์จันทร์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ได้อบรมให้ความรู้กับสมาชิก โดยมีโค้ช-สมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต กว่า25 คนเข้าอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน