โรงพยาบาลตรังรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

6 ก.ค. 2564


เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และ คณะบุคลากรของโรงพยาบาลตรัง  เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19 ให้แก่โรงพยาบาลตรัง บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังสร้างความปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อ โรงพยาบาลตรัง ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรัง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน