ขนส่งสุพรรณบุรี บริการเลื่อนล้อต่อภาษี ลดโควิด-19

6 ก.ค. 2564


น.ส. ธัญรัศม์ ธานิภัทร หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มช่องทาง "เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) " ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้บริการการชำระภาษีรถ สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ 3 เดือน ประเภทรถที่ให้บริการรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) รถจักรยานยนต์ (รย.12) รถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง โดยงดต่อภาษีภายในอาคาร
ลักฐานในการติดต่อคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง หรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)หลักฐานการจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หลักฐานเพิ่มเติมหลักฐานการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. สำหรับรถยนต์อายุเกิน 7 ปี, รถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี, รถค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี เอกสารการติดตั้งก๊าซ สำหรับรถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิงทั้งนี้การชำระภาษีสามารถยื่นล่วงหน้าได้ก่อนวันสิ้นอายุภาษีได้ 3 เดือน  พร้อมหลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)  หลักฐานการจัดทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวกง่ายๆปลอดภัยไร้โควิด-19

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน