จีนขอสุ่มตรวจทุเรียนไทย ย้ำความมั่นใจทุเรียนไทยปลอดภัยทั้งศัตรูพืชและโควิด - 19

5 ก.ค. 2564


จีนขอสุ่มตรวจทุเรียนไทย ย้ำความมั่นใจทุเรียนไทยปลอดภัยทั้งศัตรูพืชและโควิด - 19
     วันนี้(5 กค. 64) เวลา 13.25 น. ณ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด กรมวิชาการเกษตรได้ทำการตอบรับจีนที่ได้ขอสุ่มตรวจสวนทุเรียน ลำใย มังคุด และมะพร้าวพร้อมในโรงคัดบรรจุ เพื่อย้ำความเชื่อมั่นว่า “ผลไม้ไทยปลอดภัยทั้งศัตรูพืชและโควิด - 19” พร้อมได้ส่งแผนตรวจประเมินสวนและล้งทุเรียนซึ่งเป็นต้นทางของผลไม้ต่างๆที่ส่งเข้าประเทศจีน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคชาวจีน พร้อมได้ส่งแผนตรวจผลไม้จากสวนและล้งต่างๆ เพื่อประเมินในเดือนกรกฎาคม 2564 นี้เป็นต้นไป
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งแจ้งว่า สำนักงานการศุลกากรจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(GACC) ได้มีหนังสือแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ทุเรียน ลำใย มังคุดและมะพร้าวของไทยที่ส่งออกไปจีน ทั้งเรื่องการควบคุมดูแลศัตรูพืชในสวนผลไม้และมาตรการควบคุมดูแลศัตรูพืชในสวนผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยให้เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรปฏิบัติงานจริงให้เห็นในระหว่างการตรวจการประเมินผ่านระบบซูม(ZOOM)
     ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ขอยืนยันว่า ไทยเราได้มีการดำเนินตามแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตามข้อปฎิบัติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) และองค์การอนามัยโลก(WHO) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในสินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับดูแลการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพของไทย ที่มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือประเทศจีน


 

ทางด้าน นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ผมได้รับการประสานจากกรมวิชาการเกษตร เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา แล้วก็ตอบรับไปว่า บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด เป็นล้งรับซื้อทุเรียนของจังหวัดชุมพร ที่มีความพร้อมในทุกขั้นตอนที่กรมวิชาการเกษตรต้องการ เพราะเราได้ปฎิบัติกันมาเป็นปกติอยู่แล้ว เพราะเราต้องมุ่งเน้นผลผลิตคุณภาพเพื่อการส่งออก ซึ่งจะได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรให้มีความมุ่งมันตั้งใจผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีนต่อไปในอนาคต 
     นายปรีดา เยี่ยมสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ศิริมงคล คอร์เปอเรท กรุ๊ป จำกัด กล่าวเสริมว่า ต่อไปในอนาคตก็จะส่งออกผลไม้คุณภาพของไทยในประเภทอื่นๆไปสู่ประเทศจีนอีกด้วยในอนาคต เพราะบ้านเรายังมีผลไม้ที่ดีและมีคุณภาพอีกหลายๆชนิดที่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดจีนได้ต่อไปจากนี้.

 

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน