ปิดบ่อฝังกลบในค่ายทหารวันเดียวกระทบหัวหิน – ประจวบฯป่วนหนัก เจอขยะล้นเมืองวันละ 200 ตัน

3 ก.ค. 2564


วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จากกรณีศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์(ศร.) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดบ่อบำบัดขยะภายในพื้นที่ของศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 แห่งของ จ.ประจวบฯ โดยเฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งมีปริมาณขยะเฉลี่ย 150-180 ตันต่อวัน ขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะขนย้ายไปกำจัดข้ามเขตจังหวัดได้  ขณะที่ ศร.ได้แจ้งให้ทุก อปท.ทราบว่าจะปิดบ่อฝังกลบหากหมดสัญญาในเดือนสิงหาคม 2564 แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมความพร้อมวางแผนล่วงหน้า ส่วนข้อเรียกร้องให้เปิดบ่อขยะแห่งเดิมใน ศร.เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน คาดว่าอาจจะมีการเจรจาในระดับนโยบาย ขณะที่หน่วยงานใน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งด่านสกัดบนถนนเพชรเกษม และถนนสายรองทุกเส้นทาง เพื่อตรวจสอบบรรทุกขยะจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 
นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยว่าจะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ช่วยแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นที่ยังไม่มีพื้นที่ทิ้งขยะ และขอเสนอให้จังหวัดเจรจากับ ศร.ขอให้พิจารณาผ่อนผันการนำขยะไปทิ้งที่บ่อบำบัดขยะได้เป็นการชั่วคราวไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นเมือง ซึ่งอาจจะกระทบต่อประชาชนและภาพลักษณ์ของเมืองหัวหิน เมืองท่องเที่ยวสำคัญที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนตุลาคมนี้ ตามโครงการหัวหิน รีชาร์จ และแต่ละท้องถิ่นจะเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะกลางและระยะยาวโดยเร็ว คาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควร

 


นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้วางแผนจัดหาพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่ ที่บ่อกำจัดขยะของ บริษัทเอกชน ที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แต่มีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ส่วนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะในที่ดินเอกชนที่ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบแล้ว แต่มีปัญหาในการบรรทุกขยะผ่านพื้นที่ จ.เพชรบุรี เนื่องจากมติกรรมการจัดการขยะระดับจังหวัดไม่ยอมให้นำขยะนอกพื้นที่เข้าจังหวัด

ศวิษฐ สำราญรมย์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน