ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาทจับมือสื่อมวลชนร่วมป้องกันการทุจริตในพื้นที่

2 ก.ค. 2564


วันนี้ 2 ก.ค. 64 นายสำนาน มีศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน และเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท กิจกรรมพัฒนาสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท อ.เมืองชัยนาท
โดย ว่าที่ ร.ต.อภิชัย รุ่งพึ่ง ประธานโค้ช ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท ได้รับงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช.สำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต   ในกิจกรรมพัฒนาสื่อมวลชนจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของ ชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท และสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางถึงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางถึงขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ และกิจกรรมต่างๆของชมรมฯ  เพื่อประสานความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ผ่านสื่อมวลชนไปยังประชาชนในจังหวัดชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริต การแจ้งเบาะแสของประชาชน


โดยมีสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยนาท ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท(งานมวลชนสัมพันธ์) และกรรมการบริหารชมรม Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดชัยนาท รวม 25 คน

ภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน