ปภ.ศรีสะเกษมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์

30 มิ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  นายวิชัย  ตั้งคำเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19  ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์  โดยมี  นายบุญประสงค์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  นายปราจิต  แก้วลา นายอำเภอกันทรารมย์  และส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นำชาวตำบลดู่  อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 4 หมู่บ้าน  ประชาชน  จำนวน 523 ครัวเรือน 1,976 คน เข้ารับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 ต่อไป

 

 
นายปราจิต  แก้วลา  นายอำเภอกันทรารมย์  กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอกันทรารมย์  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงวันที่  29 มิถุนายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 66 ราย เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 61 ราย รักษาอยู่ 3 ราย ที่โรงพยาบาลกันทรารมย์  โดยพบการติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่น จำนวน 22 ราย เกิดการระบาดในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 2  Cluster โดย Cluster ที่ 1 เกิดที่ตำบลผักแพว จากผู้ที่เดินทางมาจากนนทบุรี 21 ราย และ Cluster ที่ 2 เกิดที่ตำบลดู่ จำนวน 22 ราย ติดเชื้อมาจากจังหวัดอุบลราชธานี โดยอำเภอกันทรารมย์ สามารถควบคุมการระบาดได้ไม่เกิน ระลอก 2 (28 วัน) ทั้ง 2 พื้นที่ ซึ่งอำเภอกันทรารมย์ ได้มีมาตรการ ประกาศและข้อสั่งการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่สอดคล้องกับจังหวัดศรีสะเกษ และใช้มาตรการเสริมในการป้องกันและควบคุม อาทิ การเปิด EOC ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 และ มีการประชุม EOC ระดับอำเภอในระบบConference เป็นประจำ พร้อมการทบทวนกรอบภารกิจตามผังบัญชาการเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีการประสานผู้เกี่ยวข้องตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ ที่ให้ระดับพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการใช้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนสามารถควบคุมได้ตามเป้าหมาย คือสามารถควบคุมการระบาดไม่ให้เกิน ระลอก 2(28 วัน)

 


นายอำเภอกันทรารมย์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จองฉีดผ่านระบบหมอพร้อม 17,177 ราย จองโดย จนท. 13,217 ราย / จองผ่านศรีสะเกษพร้อม 4,382 ราย รวมทั้งสิ้น 34,776 ราย เป้าหมาย ปชช. 18 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70 จำนวน 59,658 ราย คิดเป็นร้อยละการจอง 59.32  โดยดำเนินการฉีดวัคซีน Sinovac จำนวน 3,298 โดส และวัคซีน Astrazenica จำนวน 3,703 โดส รวม 6,991 โดส คิดเป็นร้อยละ11.71 ในการเกิดการระบาดที่ตำบลดู่ เกิดจากผู้ติดเชื้อร่วมกันกับตำบลดูน จากผู้ประกอบกิจการธุรกิจขายออนไลน์ แล้วแพร่ระบาด ไปที่บ้านหนองยาง และบ้านหนองถ่ม ซึ่งทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการควบคุม ป้องกัน จนสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ และในช่วงระบาด โดยจังหวัดมีคำสั่งปิดหมู่บ้าน เพื่อควบคุมการระบาดและประชาชนได้รับการเยียวยาจากทุกภาคส่วนด้วยดี จนสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ตำบลดู่ เป็นตำบลแรกที่ประชาชนเข้าถึงบริการรับการฉีดวัคซีน จำนวน 300 คน ในพื้นที่เกิดโรคของอำเภอกันทรารมย์ และอยู่ระหว่างดำเนินการเร่งรัดเป้าหมายให้ได้รับการบริการต่อไป

 

ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าวประจำ  จ.ศรีสะเกษ

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน