รองผู้ว่าฯนครพนม ออกตรวจเยี่ยม ทั้ง 3 หมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว พร้อมสั่งเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด

26 มิ.ย. 2564


รองผู้ว่าฯนครพนม ออกตรวจเยี่ยม ทั้ง 3 หมู่บ้านที่ถูกสั่งปิดเป็นการชั่วคราว พร้อมสั่งเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ 3 หมู่บ้านใน 2 อำเภอที่จังหวัดสั่งปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยตรวจเยี่ยมติดตามการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ติดตามเน้นย้ำกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมมอบน้ำดื่มเครื่องดื่มชากาแฟสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเข้าออกหมู่บ้านที่ถูกสั่งปิด ที่หมู่บ้านคำสว่าง (คุ้มหนองกระยุง) หมู่ที่ 5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม และที่บ้านน้ำก่ำ หมู่ที่ 10 , 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม โดยมีนายนพดล จอมเพชร นายอำเภอเมืองนครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอธาตุพนม สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปท. ในพื้นที่ ให้การต้อนรับและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ

 
จากกรณีผู้ป่วยผลยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 154 และ 159 ของจังหวัดนครพนม ที่เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) กลับมาบ้านที่อำเภอธาตุพนมและอำเภอเมืองนครพนม แล้วไม่มีการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ทำการกักตัว ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ป่วยทั้ง 2 รายนี้แล้ว ซึ่งจากการที่พบผู้ป่วยในพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการฯ จังหวัดนครพนมจึงมีคำสั่งที่ 1593/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 สั่งปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านคำสว่าง (คุ้มหนองกระยุง) หมู่ที่ 5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม บ้านน้ำก่ำเหนือ หมู่ที่ 10 และบ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 25-30 มิถุนายน 2564 หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อฯทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจะได้บูรณาการร่วมกันปฏิบัติการปูพรมค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุก (Active cases finding : ACF) ในชุมชน (ทุกคนในพื้นที่ที่มีคำสั่งปิด) และในโรงเรียน พร้อมปรับมาตรการการกักตัว โดยไม่อนุญาตให้กักตัวรวมกับครอบครัวทุกกรณี

 


โดยทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุกอำเภอเตรียมสถานที่สถานกักกันโรคท้องที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ไว้รองรับ และให้ทำการตรวจสอบ RE X-ray ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างวันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2564 ว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และไม่ได้รับการกักตัวในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ มีจำนวนเท่าใด และให้ทำการส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำการกักตัวตามมาตรการในระบบ (Local Quarantine) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ครบ 14 วัน ทันที โดยให้รายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองนครพนมและอำเภอนาแก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งจุดตรวจ ได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดคัดกรองโรคโควิด-19 ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดนครพนม

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน