นครพนม ประเดิมเผาทำลายกัญชาอัดแท่ง จำนวนกว่า 4 ตัน เนื่องในวันยาเสพติดโลก

24 มิ.ย. 2564


วันที่ 24 มิ.ย.64 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.นครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง รอง ผบก.ภ.จ.นครพนม นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอท่าอุเทน นายณรงค์ชัย จันทร์พร ตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม พ.ต.อ.แสวง คนคล่อง ผกก.สภ.ท่าอุเทน พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิงหสุริยะ กองร้อยเฉพาะกิจทหาพรานที่ 2109 ร.ต.อ.สุริยันต์ แสงวงศ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 237 นายกานต์ แก้วมาตย์ นายกเทศมนตรี ต.ท่าอุเทน ได้ร่วมกันทำลายยาเสพติดซึ่งเป็นของกลาง กัญชาแห้ง 4,170,182 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย.64) สามารถจับกุมได้ 2,505 คดี ผู้ต้องหา 2,559 คน ของกลาง ยาบ้า 13,333,610 เม็ด กัญชา 8,809 กิโลกรัม เฮโรอีน 248 กิโลกรัม ไอซ์ 7 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท ของกลาง (กัญชา) ที่เผาทำลายในปีนี้ เป็นของกลางที่คดีถึงที่สุด และเก็บ รักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรในสังกัด รอการทำลาย 10 สถานี จำนวน 50 คดี ของกลาง กัญชาแห้ง น้ำหนักประมาณ 6,088 กิโลกรัม 458 กรัม แบ่งการเผาทำลาย 2 แห่ง คือ แห่งที่ 1 ในวันที่ 24 มิ.ย. /2564 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 อำเภอท่าอุเทน จำนวนน้ำหนักประมาณ 4,170 กิโลกรัม 182 กรัม แห่งที่ 2 ในวันที่ 25 มิ.ย. 2564 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 235 อำเภอธาตุพนม จำนวนน้ำหนักประมาณ 1,918 กิโลกรัม 276 กรัม
นายธวัชชัย รอดงาม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือและช่วยกันแก้ไข ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย มีความห่วงใยต่อลูกหลาน เยาวชน และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ในมหันตภัยของยาเสพติด ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ในนามจังหวัดนครพนม ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดทั้งพลังมวลชน และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัดนครพนม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ.จว.นครพนม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามจนสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการป้องกันเริ่มจากการปรับสภาพแวดล้อมชุมชนให้ปลอดภัย และสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่ รวมทั้งการบำบัดรักษา นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา ทำให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ลดลง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน /ชุมชน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ “สังคมไทยปลอดยาเสพติด” ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ได้ประกาศแผนปราบปรามยาเสพติด “นาคาพิทักษ์) ได้ดำเนินการผนวกแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง มีผลการดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน