อธิบดีธัญญา สั่งทุกพื้นที่กรมอุทยานฯ เร่งปลูกป่าทั่วไทย4.7 ล้านไร่

23 มิ.ย. 2564


วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เปิดเผยว่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เกิดขึ้นจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงชี้แนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จะต้องมีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ  จนสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงมีเป้าหมาย ที่จะฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ที่เสื่อมโทรมทั่วประเทศ ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื้อที่ 4.7 ล้านไร่ ภายในปี 2570  และเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ ที่กำหนดให้ประเทศไทย มีพื้นที่สีเขียวร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ
ทั้งนี้นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค ร่วมกับ นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค บ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมด้วย นายมั่น จี้อุ่น นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลวังกระแจะ นายประเสริฐ วรประเสริฐ สารวัตรกำนัน ต.วังกระแจะ นายประเสริฐ นุตโร ผู้ใหญ่บ้านบ้องตี้น้อย  รตอ.กมลชัย ผงทอง รองผู้บังคับกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 136  ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันดำเนินการ ปลูกต้นกล้าไม้มีค่า ประกอบด้วย ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะเคียนทอง และอื่นๆ จำนวน 2,000 ต้นในแปลงพื้นที่โครงการ จำนวน 10 ไร่


นายสมเจตน์ฯ เปิดเผยต่อว่า การจัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในวันนี้ จัดทำขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจกัน ในรูปแบบจิตอาสา ในพื้นที่ที่เสื่อมโทรม และในพื้นที่สำรวจถือครองที่ดินของราษฎร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นราษฎรบ้านบ้องตี้น้อย หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 37 ราย รวมเนื้อที่ 115 ไร่ ซึ่งราษฎรกลุ่มนี้ สามารถทำกินอยู่ได้ในเขตอุทยานฯ  ตามมาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งราษฎรทุกราย ที่ได้รับการผ่อนผัน จะต้องปลูกต้นไม้ในรูปแบบแปลงวนเกษตร  ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ร้อยละ 20 เพื่อเป็นการปลูกฝัง ให้ทุกคนเห็นความสำคัญ ของต้นไม้และป่าไม้ และร่วมมือกันดูแล รักษาต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง โดยในอนาคต จะได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ ที่ปลูกได้ต่อไป

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน