สบอ.3บ้านโป่งส่งหลักฐานร้องปปช. ฟัน6จนท.เมืองกาญจน์ ออกนส.3ทับขสป.สลักพระ 251 ไร่

23 มิ.ย. 2564


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 23 มิ.ย.2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการ ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า ของนายทุน อย่างเด็ดขาด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ช่วงปลายปีที่ผ่านมา นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และนายไพทูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก)จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 251ไร่ ที่ออกโดยมิชอบ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ต่อนายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผอ.ไต่สวนคดีคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงแรมไมด้ารีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่ดิน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 6 คน ที่ร่วมกัน ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก)ในปีพ.ศ.2556 ในแปลงที่ดิน บริเวณบ้านแก่งปลากด หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยทับซ้อน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในปีพ.ศ.2508 และทับซ้อนในเขตป่าถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประกาศในวันที่ 31ก.ค.2516 
หลังจากได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ป.ป.ช.ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ 2 มิ.ย.2564 ขอให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จัดส่งเอกสาร ประกอบคำกล่าวหาเพิ่มเติม ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2564 จัดส่งเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติม ไปให้กับป.ป.ช.ประกอบด้วย 1.บันทึกการตรวจยึดจับกุม เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2561  ของคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 2.แผนที่แนบท้ายบันทึกการตรวจยึดจับกุม ซ้อนทับภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณป่าบ้านแก่งปลากด พร้อม แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ปี 2545 บริเวณป่าบ้านแก่งปลากด 3.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระบบ เรื่องราวการออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3ก)


นายนิพนธ์ฯเปิดเผยต่อว่า  ทางป.ป.ช.คงดำเนินการตรวจสอบไต่สวน อาจชี้มูลความผิดและเพิกถอน น.ส.3ก ที่ออกโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ไม่เกิน 2-3 ปี เพราะตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  ฉบับใหม่ ตามมาตรา 48 กำหนดกรอบระยะเวลา การไต่สวน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี อาจขยายได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าว อยู่ภายใต้กำหนดอายุความ  และตามมาตรา 82 วรรคสาม ยังให้อัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการป.ป.ช. อาจยื่นคำร้อง ขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติ หรืออนุญาต  หรือกระทำการใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ได้อีกด้วย

 วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน