ตรวจเข้มเขตเพิ่มความปลอดภัยบนถนนสุราษฎร์-นาสาร ส่งดำเนินคดี153 คัน

22 มิ.ย. 2564


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้จัดตั้งด่านบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจ , ขนส่ง , แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) , สาธารณสุข ,ปภ.จังหวัด , เทศบาล ต.ขุนทะเล , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี และมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ถนนทางหลวง 4009 กม.ที่ 5+900 (ทางขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์) ถึง กม.ที่ 10+700 (นิคมซอย 3) เขตจำกัดความเร็ว ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. (จุดตรวจหน้าศาลแขวงฯ) ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก และ พรบ.จราจรขนส่ง จำนวน 153 คัน ได้ดำเนินการผู้กระทำผิดกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก 87 คัน เป็นรถยนต์  40 คัน รถจักรยานยนต์ 25 คัน รถอื่นๆ 22 คัน และผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย 10 ราย  ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ 5 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ 1 รายและใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  5 ราย


นอกจากนี้ ได้ตรวจจับความเร็วรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯจำนวนทั้งสิ้น 66 คัน พบรถที่กระทำผิด 17 คันเป็นรถโดยสารประจำทาง 1 คัน รถบรรทุกไม่ประจำทาง 8 คัน และรถบรรทุกส่วนบุคคล 8 คัน ได้เปรียบเทียบปรับ  2 ราย ออกใบสั่งผู้ตรวจการ 13 ราย และยังได้ตรวจพบการกระทำความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ผู้ต้องหาครอบ ครองน้ำต้มใบพืชกระท่อม 1 ราย

 ภาพ/ข่าว ปชส.สฎ สันทัด เจ็ดเสมียนใหม่ ผู้สื่อขาวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน