จับมือสร้างชุมชนสีขาว มอบโอกาส สร้างคนสร้างอาชีพ

22 มิ.ย. 2564


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.นัษฐวุฒิ ทองทิพย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ร่วมกับชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเคลื่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบายทีม)ศูนย์อำนวยการปัองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดโมบายทีม ศอ.ปส.จ.นศ. พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ กำนัน ผอ.รพ.สต.บ้านถ้ำใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงและ กำลัง เจ้าหน้าตำรวจทุ่งสง เปิดเวที  แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีขาว ร่วมเติมเต็ม ออกแบบ สร้างพื้นที่ให้เข้มแข็ง

 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการออกมาฝากบุตรหลานที่ดป็นกลุ่มเสี่ยงไว้กับผู้นำ เปลี่ยนเสี่ยงเป็นสร้างสรรค์ โดยใช้ ทฤษฎีโคกหนองนาโมเดลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  รับผิดชอบต่อสังคม เสริมสร้างอาชีพ นอกจากนี้ได้มีการมอบปลาตะเพียร จำนวน 20,000 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ประมงจังหวัด  มอบให้ ชุมชนที่ร่วมโครงการ ณ ศาลาที่ทำการชุมชนถ้ำใหญ่ หมู่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


ทั้งนี้ชุดสืบสวน สภ.ทุ่งสงได้ลงแอ๊กซเร เคาะประตูบ้านทุกหลังในหมู่ที่ 6 ต.ถ้ำใหญ่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน สุมตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เพื่อเข้าสู้กระบวนการชุมชนบำบัด  ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศระรรมราช

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน