สภากาชาดไทยมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ติดตั้งสถานที่สำคัญนครพนม เฝ้าระวังประชาชนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

22 มิ.ย. 2564


สภากาชาดไทยมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ติดตั้งสถานที่สำคัญนครพนม เฝ้าระวังประชาชนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดหารายได้เพื่อซื้อเป็นอุปกรณ์กู้ชีวิตในเบื้องต้นร่วมกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือการทำ CPR เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น
โดยมีนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายอำเภอต่าง ๆ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลตำบลนาถ่อน ร่วมลงนาม และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบโดยจากสถิติข้อมูลการเสียชีวิตของคนไทยในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดพบว่าร้อยละ 80 เสียชีวิตด้วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และสถิติของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี 2561-2564 พบผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจำนวน  มากถึง 398 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งโอกาสรอดชีวิตสูงสุดคือการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที และสภากาชาดไทยได้มองเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว


จึงได้จัดหารายได้เพื่อซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติบริจาคและส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขติดตั้งดูแล บำรุงรักษา ซึ่งจังหวัดนครพนมได้รับการจัดสรรจำนวน 13 เครื่อง โดยจะมีการนำไปติดตั้งในสถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำหนวนมาก  ประกายไปด้วย ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ลานพญาศรีสัตตนาคราช วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก สถานีตำรวจชุมชนนาพระชัย อำเภอบ้านแพง ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม วัดธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก วัดพระธาตุเรณูนคร อำเภอเรณูนคร วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม สถานีขนส่งจังหวัดนครพนม และตลาดสดตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม โดยในโอกาสนี้ยังได้มีการจัดประชุมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม ให้สามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกวิธีและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน